De gemeente Knesselare wil haar dorpsgezicht beschermen en werkt daarvoor een ruimtelijk uitvoeringsplan uit. Daarin wil het gemeentebestuur vastleggen hoeveel en op welke manier er in de toekomst mag gebouwd worden in de dorpskern. Net zoals in andere Vlaamse gemeenten is er ook in Knesselare een ingrijpende verandering aan de gang. Woonhuizen worden afgebroken en maken plaats voor appartementsgebouwen. Daardoor dreigt het beeld van de klassieke dorpsstraat te verdwijnen. Knesselare wil nu nieuwe regels opstellen voor de bouw van meergezinswoningen.

© Vanessa Declercq