Op de gevel van het Mudel in Deinze hebben klimaatactivisten een lijn getrokken op twee meter hoogte met daarbij de boodschap 'oceans are rising, get involved'. Of de zeespiegel in de toekomst echt zo hoog komt te staan laten ze in het midden, maar dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf.

Het is een actie van beeldend kunstenares Delphine Lebrun en geograaf en poolambassadeur Koen Meirlaen. Ze willen de website SOGETINFORMED.COM in de kijker zetten omdat dat de plek bij uitstek is waar betrouwbare en up-to-date informatie te vinden is over oorzaken, gevolgen en oplossingen van de klimaatopwarming. Je vindt er ook ingezonden klimaatacties van allerhande verenigingen, scholen of bedrijven die een inspiratie kunnen zijn om zelf een actie op poten te zetten.

"Zal de zeespiegel binnen 10 jaar tot twee meter gestegen zijn? Neen, maar in het komend decennium moeten we de uitstoot van de broeikasgassen drastisch terugdringen om een gevaarlijke opwarming tegen te gaan. Het tekenen van een zeespiegelstijging op +2m doet mensen nadenken en nodigt hen uit zich te informeren en in te zetten op oplossingen." Koen Meirlaen.

© Robbert Vancompernolle