Er zijn, omwille van de ziekte van Newcastle of pseudovogelpest, strenge maatregelen die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen oplegt aan de organisatoren van kleinveeshows. Hobbykwekers moeten hun pluimvee inenten tegen de ziekte, en dat moet administratief aangegeven zijn als ze meedoen aan een kleinveeshow. Daardoor haken sommige kwekers af. De organisatoren van kleinveeshows en - wedstrijden maken zich ook zorgen over de toekomst van heel wat zeldzame dierenrassen als er steeds minder kwekers zijn.

© Peter Stuart