De buitenschoolse kinderopvang in Zelzate staat al een tijdje op de politieke agenda. De kinderopvang van het OCMW is volgens het gemeentebestuur niet betaalbaar. Daarom zocht het bestuur nieuwe partners en de scholen in Zelzate zijn geïnteresseerd om de gemeente uit de nood te helpen.

Burgemeester Frank Bruggeman is enthousiast: 'We zullen het vervoer, dat we nu nodig hebben voor de buitenschoolse kinderopvang, kunnen afschaffen. De kinderen zullen ook in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven waar ze al school lopen.'

Directie van katholieke basisschool Sint-Laurens Mieke Smet (foto links) heeft met de gemeente nog maar 2 aftastende gesprekken achter de rug. Ze is het idee genegen maar wacht af wat er concreet uit de bus komt zegt ze: 'Het staat nog in de beginschoenen want het moet nog allemaal concreet uitgewerkt worden. Op dit moment hebben we alleen nog maar de vraag gekregen of we dat willen doen.'

Het personeel van de OCMW-kinderopvang zou voor de gemeente blijven werken maar dan op school. Of er ontslagen zullen vallen is nog niet duidelijk. Er circuleerde al een tijdje een petitie tegen de privatisering van de buitenschoolse opvang. Heel wat ouders zijn ongerust. 6 jaar geleden werd er miljoenen geïnvesteerd in die OCMW-opvang. Die investeringen lijken nu een maat voor niets. Het nieuwe gebouw op het hoogbouwplein wordt verkocht zegt de gemeente. Freia Van Dalem (foto rechts) zit als ouder in het lokaal overleg kinderopvang Zelzate. Ze is verrast dat ze via de media moet vernemen wat de plannen zijn van de gemeente: 'Ik heb natuurlijk veel vragen he; Wat gaat er gebeuren met onze kinderen in de schoolvakanties, gaat er nog voldoende opvangcapaciteit zijn? Als ik hoor dat er ontslagen gaan vallen bij het personeel. Wat gaat dat betekenen voor onze kinderen. Gaan ze nog altijd even goede begeleiding krijgen?

Dinsdag 19 april volgt op de OCMW-raad meer uitleg over het plan.

© Luk Dewulf