Ook Zelzate heeft vanmorgen het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Bij verschillende monumenten hebben oudstrijders, militairen en notabelen hulde gebracht aan de gesneuvelden. / In Zelzate was een bijzondere rol weggelegd voor de kinderen van de plaatselijke lagere scholen. Op vraag van burgemeester Meuleman stapte kinderburgemeester Elise De Kezel mee in de herdenkingsstoet. Ze legde bloemen neer bij de graven van de gesneuvelden. En na de plechtigheid mocht ze ook nog es de genodigden in de nokvolle gemeenteraadszaal haar vredesboodschap laten horen. 

© Paul Van De Velde