Circusplaneet blijft groeien. Sinds de vzw nu haar uitvalsbasis heeft in de voomalige kerk van Malem, is het ledenaantal gestegen van 600 naar 900. Dat de vzw zo goed werkt is ook de stad niet ontgaan.  De jeugddienst heeft hen daarom gevraagd op te schrijven hoe ze juist werken en op welke manier je kinderen en jongeren het best bereikt.  

© Lore Sinnaeve