Sinds juli vorig jaar gebeurt er al archeologisch onderzoek op de Markt van Oudenaarde. Die markt wordt heraangelegd maar vooraleer het zover is hebben ze hier de handen vol met opgravingen die tot nu al heel wat speciale vondsten opleverden.
Ze vonden hier al een spectaculair graf  en 13.000 jaar oude werktuigen afkomstig uit de ijstijd. Eind vorig jaar  botsten ze hier op de funderingen van het oude vleeshuis, dat werd afgebroken in de 17 de eeuw.  Vanmorgen hebben ze dan per toeval ook  de oude kelders ontdekt, met de nog bijna intacte gewelven en nissen.

 

© Lucie Dezutter