Achttien katholieke basisscholen uit de Vlaamse Ardennen gaan nauwer met elkaar samenwerken. De betrokken schoolbesturen hebben daarom een vzw opgericht met als naam Koepelvereniging Katholieke Basisscholen Vlaamse Ardennen. ’t Is vooral de bedoeling om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen om zo de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. 

© Vanessa Declercq