In Gent is afgelopen zondag kanunnik Dirk De Backer overleden. Kanunnik De Backer was 23 jaar lang pastoor van de Sint-Pieterskerk op het Sint-Pietersplein in Gent. In de jaren zeventig was hij verbondsaalmoezenier van de katholieke scouts. De Backer was een groot pleitbezorger van de dialoog tussen de verschillende christelijke kerken. De uitvaart vindt zaterdag plaats in de Sint-Pieterskerk. Kanunnik De Backer werd 73.

© Robbert Vancompernolle