Er valt niet naast te kijken: berichten over het oppompverbod, de droogte die landbouwers teistert, watertekort, … Plantaardige productie zoals akkerbouw en groenteteelt, zullen moeten worden aangepast aan het klimaat. Het Ilvo, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek in Melle, zoekt naar droogtebestendige gewassen.

Minder neerslag tijdens de zomermaanden en hogere temperaturen vertragen de ontwikkeling van de plantjes. Het Ilvo is daarom op zoek naar nieuwe, warmte-minnende teelten. Soja is daar een van. In Melle liggen enkele overdekte velden met sojaplantjes. Het Ilvo veredelt die plantenrassen, zodat ze nog beter tegen de droogte kunnen. Het instituut onderzoekt ook hoe ziekten en plagen kunnen voorkomen worden om de gewassen te beschermen.

© Janna Heyerick