Nu de winter echt begint en de eerste vriesnachten eraan komen staan er mensen van goeie wil recht. Al moet het gezegd, de stad Gent heeft  al een jaar geleden een taskforce Wonen opgericht en ging op zoek naar partners om de woonnood aan te pakken. En die vonden ze nu onder andere bij de HoGent. Die stelt nu 18 leegstaande kamers in zijn Home Vesalius aan de Keramiekstraat in Gent ter beschikking voor de opvang van erkende vluchtelingen en time-out-daklozen. Dat zijn mensen die in de gewone opvang niet meer terecht kunnen omdat ze speciale zorg nodig hebben. De Campus staat leeg in afwachting van renovatie.

© Lucie De Zutter