Er zijn vandaag ook heel wat kaarsen aangestoken, om overleden dierbaren te herdenken. In de Bloemekenswijk in Gent halen de buurtbewoners hun kaarsen in het kaarsenatelier van Compagnie De Sporen, een centrum waar ze mensen met psychiatrische problemen proberen weer op weg te helpen.

© Janna Heyerick