Begin deze week is Jozef Ackerman overleden. Ackerman was de laatste burgemeester van Oostakker, voor de gemeente in 1976 een deelgemeente werd van de stad Gent. Na de fusie werd de CVP’er schepen in Gent. Van Feestelijkheden en Land- en Tuinbouw en later ook van Sport, Openbare Werken en Stedenbouw. Van ‘88 tot ‘93 zat ie voor de CVP op de oppositiebanken. Een paar jaar geleden nog werd Ackerman benoemd tot ereburgemeester van Oostakker. Jozef Ackerman werd 89.

© Paul Van De Velde