Myanmar ligt tussen India, China en Thailand in. Het land telt zestig miljoen inwoners, verdeeld over 135 etnische groepen die samen zo’n 64 verschillende talen spreken. Sinds WOII wordt het land geteisterd door militaire dictaturen, burgeroorlogen en zware schendingen van de mensenrechten.

Na de eerste democratische verkiezingen in 2015 werden de eerste stapjes gezet om de toestand van de bevolking te verbeteren. Maar er wordt nog steeds gevochten, de bevolking is straatarm en basisvoorzieningen zijn er nauwelijks. Daarom zamelt Peio met deze benefietactie geld in om voor de lokale bevolking een schooltje te bouwen en microkredieten te verschaffen.
 

© Jelle Caron