Vlaams minister-president Jan Jambon was vanmorgen op bezoek in het museum voor Schone Kunsten in Gent. Het samenwerkingsverband Vlaamse Kunstcollectie vzw  nodigde de minister uit om kennis te maken met alle Schone Kunstenmusea van Vlaanderen. Zo gaat Jambon ook op bezoek in Antwerpen, Leuven, Oostende en Brugge.

Er gaat  tijdens het bezoek veel aandacht naar de Van Eyck-tentoonstelling die in de steigers staat. Zo kan de minister er alle voorbereidingen zien, zoals de bruikleenaanvragen, het wetenschappelijk onderzoek, de optimalisatie van de museuminfrastructuur, de verzekeringenproblematiek, de publiekswerking. 
De minister krijgt er bovendien de kans om het restauratieatelier van het Lam Gods te bezoeken.

© Robbert Vancompernolle