De Rubeccan, het luxejacht van voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur, is verkocht. De procedure voor de verkoop sleepte meer dan een jaar aan. Het tien jaar oude jacht is vernoemd naar de kinderen van Piqueur. Oorspronkelijk werd bijna 12 miljoen voor de boot gevraagd. Die prijs is verlaagd naar een kleine 10 miljoen bij gebrek aan kandidaat-kopers. Nu is het jacht eindelijk verkocht. Het schip komt in handen van een Turkse eigenaar. De uiteindelijke verkoopprijs is niet meegedeeld. Het geld moet dienen om de garantiestelling van 20 miljoen uit Piqueur’s eigen vermogen na te komen. Het bedrag wordt gestort op de rekening van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring.

© Peter Stuart