"Het JAC was een bron van hulp, een plek waar ik naartoe kon gaan, mijn toevluchtsoord. Dit betekende veel voor mij." (Ahbi, 20 jaar)

1 op 5 jongeren heeft psychische problemen, zo bleek in september uit de eerste resultaten van een groot onderzoek. Gelukkig kunnen jongeren voor professionele hulp altijd terecht bij het ongeren Advies Centrum, gratis en anoniem, maar dat is te weinig geweten. Daarom lanceert het JAC een bekendmakingscampagne.

“Vanuit alle hoeken merken we hoe cruciaal  laagdrempelige hulp voor jongeren is. Uit onze bevraging bleek dat slechts 1 op de 3 jongeren die met psychische problemen kampt, in begeleiding is. Jongeren vertellen ons dat de drempel naar hulpverlening vaak heel hoog is. Ze weten niet goed waar ze terecht kunnen met hun vragen. Toch weten jongeren goed te formuleren wat ze nodig hebben wanneer ze het moeilijk hebben: een aangename plek, vlot bereikbaar, altijd toegankelijk en zonder verplichtend karakter. Het Jongeren Adbvies Centrum voldoet aan al deze kenmerken. Het is dus ontzettend belangrijk het JAC extra in de kijker te zetten!” zegt Eveline Meylemans, adviseur mentaal welzijn bij de Vlaamse jeugdraad

De JAC campagne richt zich tot alle jongeren, met bijzondere aandacht voor de groep van 17 tot 25 jaar. Zij zijn extra kwetsbaar omwille van hun transitieleeftijd en de keuzes en verantwoordelijkheden die hieraan verbonden zijn.

“Jongvolwassenen stuiten nog te vaak op wachtlijsten en breuklijnen in de hulpverlening. Een kwetsbare groep dreigt daardoor te laat in beeld te komen of zelf af te haken. De groep 17-25 jarigen wordt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen, ze gaan studeren, werken, alleen wonen etc. Als daar nog moeilijkheden bij komen zoals relationele problemen, familiale breuken, slachtofferschap of psychisch onwelbevinden, is het cruciaal dat ze weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Daarom willen we net hen met deze campagne pro-actief bereiken, zodat ze de weg naar het JAC en het CAW kennen voor hun 18de.“ verduidelijkt Shari Robijns, CAW-deskundige Jongeren.

 

© Robbert Vancompernolle