IVM, de vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland, kan terugblikken op een geslaagd 2016. Dat blijkt uit de jaarcijfers. Er werd meer dan 101.000 ton afval verwerkt, en dat zorgt voor positieve begrotingscijfers. Die zorgen ervoor dat IVM kan investeren in de toekomst. In 2018 en 2019 wordt gewerkt aan de installatie, de schouw en de stortbunker. IVM kijkt zo vooruit naar de mogelijkheden die zich aanbieden op vlak van warmterecuperatie en de geplande warmtenetten.

© Koen Colpaert