Het is een samenvatting van waarover tijdens de onderhandelingen door directie en vakbonden is gepraat. Er is geen protocol, geen voorakkoord, maar een tekst waarover het personeel kan stemmen. Zoals verwacht zijn de eisen die de onmiddellijke oorzaak vormden voor de staking, ingewilligd.  Het gaat om de hitteregeling  en een extra ploeg voor de ophaling van papier en glas na verlofperiodes.   Er is ook ingegaan op de eis voor wederzijds respect, in de vorm van een opleiding voor de leidinggevenden. De vakbonden moeten de tekst morgenvroeg voorleggen aan het personeel.

© Peter Stuart