De leerlingen van het Sint-Bavohumaniora in Gent hebben samen met collega’s uit Spanje, Noorwegen, Ierland en Roemenië schilderijen tot leven gebracht in verschillende tableau vivants uit eigen land. De leerlingen toonden zo hun culturele identiteit. De buitenlandse leerlingen verblijven 1 week op Sint-Bavo in het kader van een Erasmus-plusproject.

Alle 1000 leerlingen van Sint-Bavo kwamen tijdens de speeltijd alle tableaux vivants bekijken en brachten ook hun stem uit. Dit is momenteel de 5de en laatste bijeenkomst voor het Europese Erasmus+-project, dat al loopt sinds 2015.

© Janna Heyerick