Bij werken aan de Molenbeek in het centrum van Ronse is ontdekt dat een deel van de overwelving op instorten staat. De Molenbeek loopt in de buurt van de Sint-Hermeskerk en de Vrijheid, en de overwelfde beek wordt daar weer open gemaakt. De Watermolenstraat en de Kegelkaai worden tijdens de herstellingswerken afgesloten voor het verkeer.

© Peter Stuart