Vandaag legde de nieuwe provincieraad en de nieuwe deputatie van onze provincie de eed af. Een afgeslankte provincieraad zetelde vandaag voor het eerst met 36 raadsleden. De provincieraad werd ook voor het eerst voorgezeten door Phaedra Van Keymolen.

© Tim Steyaert