Eind oktober maakten de Broeders van Liefde bekend dat ze in Huize Triest een tekort aan mensen en middelen hebben om tijdens de winteropvang in Gent 7 dagen op 7 dagen open te doen. Daardoor zou Huize Triest gesloten blijven van donderdag tot zondag. En dat zou betekenen dat Gent die dagen 25 beddden minder ter beschikking heeft. Volgens de Broeders vragen zij al een tijdlang naar meer middelen van de stad. En die komen er niet. Maar OCMW-voorzitter Coddens sprak dat tegen. Hij zei dat er 160.000 euro extra klaar lag, maar dat de congregatie niet akkoord ging met dat bedrag. Intussen zaten beide partijen weer rond de tafel en is er een akkoord. Huize Triest zal gedurende het winterplan 7 dagen op 7 nachtopvang aanbieden voor 25 personen. Bij extreme vrieskou worden zelfs inspanningen geleverd om 20 extra bedden te voorzien. En dat is goed nieuws met het koudere weer dat op komst is. Bovendien worden in Gent ook extra dagopvangmogelijkheden aangeboden om mensen niet op straat te moeten sturen bij vrieskou. 

© Koen Colpaert