Mellenaren die dringend op zoek zijn naar een rol huisvuilzakken van 60 liter komen dezer dagen allicht van een kale reis thuis. De firma die de zakken vOOr 1 december moest leveren heeft vertraging met de productie ervan. De gemeente wil de boeteclausules voor het laattijdig leveren laten optrekken om tekorten in de toekomst te voorkomen.

© Peter Stuart