Zondag is de gerestaureerde gevel van het Huis van de Vrije Schippers aan de Graslei in Gent ingehuldigd.  Het zestiende-eeuwse gildehuis had meer dan 2 jaar in de steigers gestaan. Binnen in het huis gaan de restauratiewerken nog even door. Het Huis van de Vrije Schippers werd in 2011 aangekocht door de haven van Gent. Het historische pand moet het uithangbord worden van North Sea Port in de stad. Er zullen havengebonden evenementen plaatsvinden en er wordt een expositieruimte ingericht die de bezoeker laat kennismaken met de haven. Het Havenhuis gaat volgend jaar open. 

 

© Koen Colpaert