De provincie Oost-Vlaanderen heeft vanmorgen het Huis van de Sport aan de Gentse Watersportbaan officieel overgedragen aan de stad Gent. Door de zesde staatshervorming is de provincie niet langer bevoegd voor sport. Voor het personeel en de sportverenigingen die van het Huis van de Sport gebruik maken verandert er zo goed als niets. Er is wel uitbreiding op komst.

© Peter Stuart