Het Huis van Alijn in Gent is op zoek naar foto’s, souvenirs en verhalen over de legerdienst, specifiek in de jaren ’90. Die oproep kadert in de expo ‘Mijn Legerdienst’ die ondertussen al bijna 17 500 bezoekers lokte. Het museum heeft al tal van spullen gekregen uit de jaren ’60, ’70 en ’80, maar amper materiaal uit de jaren ’90 van de laatste lichting Belgische miliciens.

Vandaag, 28 februari 2020, is het exact 25 jaar geleden dat de laatste dienstplichtigen in België officieel afzwaaiden. De verplichte legerdienst was al sinds 1993 afgeschaft. Marie Vandecaveye van het Huis van Alijn: “Het valt op dat er veel mensen souvenirs aan de legerdienst bewaren: fotoalbums en documenten, correspondentie en legeruitrusting, maar ook beeldjes van de Dom van Keulen of sigarettenkokers met de kaart van de BSD. We krijgen voornamelijk reacties en materiaal binnen van ex-miliciens uit de jaren 60, 70 en 80. Verhalen, fotomateriaal en documenten van de laatste jaren hebben we zo goed als niet.”

Wie tastbare herinneringen heeft aan zijn legerdienst in de jaren ’90, kan mailen naar info@huisvanalijn.be. De tentoonstelling loopt nog tot 26 april.

Op 18 oktober 2019 brachten we de opening van de expo. Herbekijk hier de reportage.

© Janna Heyerick