Het Huis van Alijn in Gent gaat 11 weken dicht. Het Museum werkt aan een nieuw verhaal over het dagelijks leven. De kernthema’s blijven bewaard, maar vanaf 16 december ligt de nadruk op tradities, rituelen en gewoontes in verandering. Het Huis van Alijn bestaat in zijn huidige vorm 15 jaar, de tijd is rijp voor een nieuwe insteek, klinkt het. 

© Dries De Koster