De opgravingen op het terrein aan de Meirebeekstraat zitter er bijna op. En net op de valreep doen de archeologen de vondst van hun leven: een houten schaal uit de ijzertijd. Archeoloog Johan Hoorne: "Dit is een schaal uit hout. Normaal gezien vergaat dat volledig. Slechts bij bepaalde bewaaromstandigheden, zoals onder water, in deze waterput, blijft dat intact. Je hebt sowieso al een heel kleine kans dat je zoiets kan vinden." 

De schaal uit de grond krijgen is een heel delicaat werk. De natte leemgrond heeft het hout zo’n 2000 jaar lang beschermd, maar het vocht heeft de schaal ook heel fragiel gemaakt. De archeologen moeten de schaal er zien uit te krijgen zondat dat ze scheurt. Archeologe Nele Heynssens: "We proberen de schaal zo voorzichtig mogelijk uit de grond te lichten. We gaan ze stabiliseren zodat ze niet kapot kan gaan tijdens het transport. En dan wordt de schaal zo snel mogelijk aan een conservator overgedragen. Misschien komt ze ooit nog in een museum te staan." 

Naast de waterputten hebben ze hier ook nog 4 graven uit de Ijzertijd gevonden. En iets verderop sporen uit de Gallo-Romeinse tijd. Archeoloog Adelheid De Logi: "De Romeinse periode die is heel duidelijk aanwezig op het hoogste punt van het terrein, dichtbij de Leernse Steenweg. Uit die periode grote boerderijgebouwen, ook uit hout.  Bijhorende schuren, stalletjes, omgeven met greppels. Heel wat waterputten en een aantal drinkpoelen om het vee te laten drinken."

Een rijke geschiedenis dus. Maar vanavond gaan de putten weer dicht en sluiten de archeologen hun onderzoek af. Binnenkort start een aannemer hier met de bouw van een vijftigtal sociale woningen.

© Lore Sinnaeve