Horeca Oost-Vlaanderen vraagt eenduidigheid van brouwerijen en drankenhandelaars. De horeca in ons land ligt nu al ruim twee weken stil als gevolg van deCovid-19 pandemie. Met alle gevolgen vandien voor de vele horeca-uitbaters. Denk maar aan de huur, openstaande facturen en bier dat op vervallen staat. Om in kaart te brengen wat de impact is voor de sector deed Horeca Oost-Vlaanderen een bevraging onder hun leden. Of er wel voldoende ondersteuning is voor de klanten? En die is er volgens de resultaten van de ondervraging blijkbaar niet voldoende. 

De online vragenlijst werd ingevuld door zo’n driehonderd horeca-uitbaters uit Oost-Vlaanderen, elk eigenaar van minstens één horecazaak. Een derde van deze cafés of restaurants zijn contractueel verbonden aan een brouwerij.

Slechts 15% van de uitbaters werd al gecontacteerd door hun brouwerij en 20% nam zelf contact op in het kader van de coronacrisis.

En de resultaten uit de bevraging zijn op z'n minst opmerkelijk:

- Slechts een derde van de uitbaters geeft aan dat de brouwerij of drankhandelaar maatregelen voorziet zoals opschorting huur (5%), uitstel betaling facturen (17%),opzetten acties (7%) en verlenen van extra services (5%).

Het is dan ook geen verrassing dat 62% van de ondervraagden (helemaal) niet tevreden is met deze maatregelen.

Horeca Oost-Vlaanderen ging zelf ook luisteren bij de brouwerijen naar de maatregelen die ze voorzien voor hun klanten. De grotere brouwerijen zetten extra acties op, gericht naar de eindconsument zoals #cafesolidair en #cafecourage, maar daar heeft de horeca-uitbater momenteel weinig aan. “

" De grote spelers die verschuilen zich achter vastgoedconstructies waar ze zelf afhankelijk van zijn. Sommige kleinere brouwerijen zoals Bockor, Moortgat en Haacht zijn meer geneigd om persoonlijk actie te ondernemen in het voordeel van de uitbaters en dat wordt enorm geapprecieerd”, aldus Tim Joiris, voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen, “Andere brouwerijen zoals De Brabandere (Bavik) weigeren alle communicatie, en dat is jammer. We zien dat sommige brouwerijen de maatregelen individueel, zaak per zaak, bekijken. Dit kan niet de bedoeling zijn, want zo worden ze als het ware scherprechter in het herstelproces”.

Vanuit Horeca Oost-Vlaanderen zijn we momenteel tevreden over de inspanningen van de overheid naar de sector toe, maar verwachten nu toch wel dringend dat de grote brouwerijen en drankenhandels duidelijker actie ondernemen. De speeltijd is ook hier gedaan. De horecasector zal ook als laatste terug mogen heropstarten volgens minister Muylle. Uitstel van betaling en op voorhand bestelde consumpties zal onze sector zeker niet redden. Opschorting van huur is wat we echt nodig hebben”, aldus Joiris.

 

© Vanessa Declercq