Twee hoogspanningsmasten aan de Oude Dokken in Gent worden afgebroken. Het gaat om deze mast naast de electriciteitscentrale aan Dok Zuid en die aan de Koopvaardijlaan. De kabels gaan ondergronds om plaats te maken voor de nieuwe woonbuurt aan de Oude Dokken. De werken starten midden augustus en zullen tegen het einde van het jaar rond zijn. 

© Paul Van De Velde