Vandaag is het 100 jaar geleden dat het oorlogsmonument voor de gesneuvelden van Machelen-aan-de-Leie en het Frans kerkhof in Machelen werd ingehuldigd. Sindsdien worden de slachtoffers die er tijdens de bevrijding vielen elk jaar herdacht. Vandaag dus voor de 100ste keer, en dat trok heel wat toeschouwers en hoogwaardigheidsbekleders naar Machelen-dorp.

 

© Tim Steyaert