In het Hollebeekbos in Merelbeke is geen plaats meer voor een vijftal luxeverkavelingen.  Er komt een ruimtelijk uitvoeringsplan dat het bos en de visvijver moet beschermen. Dat heeft de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Een overwinning voor alle Merelbekenaars die de petitie van Groen getekend hadden.

Tim De Keukelaere , schepen van Ruimtelijke ordening
“Wij hadden de verkoop van dit perceel voorzien aan een geschatte waarde van 1.4 miljoen Euro maar na gesprekken met het Agentschap voor Natuur en Bos is er gebleken dat er geen draagvlak was om dit stuk grond te verkopen. We zijn dan ook consequent geweest met het bestuur en we hebben beslist om het bos definitief het karakter van een parkgebied te geven
 

© Robbert Vancompernolle