Het Holiday Inn naast Flanders Expo heeft als eerste grote hotel drie groene sleutels ontvangen van Toerisme Vlaanderen. Het hotel mag zich daardoor het groenste ketenhotel van het land noemen. Toerisme Vlaanderen heeft aan 139 locaties een green key-label uitgereikt. Eén voor één plekken die zich bekommeren om de natuur en het klimaat. Het Holiday Inn naast Flanders Expo zet zwaar in op duurzaamheid. Zo wordt het waterverbruik sterk in de gaten gehouden en zijn er in het hotel geen gloeilampen of oude tl-lampen meer te bespeuren. Ook met voedsel wordt weloverwogen omgesprongen. Overschotten worden tot een minimum beperkt en keukenafval wordt niet weggegooid, maar gerecycleerd tot biogas.

© Eva Clockaerts