In een nieuwe brochure bundelt stad Gent alle financiële en materiële OCMW-hulp, en dat in heldere taal omschreven. Op die manier krijgen OCMW-cliënten vlotter een overzicht van de verschillende vormen van hulp die ze kunnen krijgen.

Elk thema komt aan bod, van verwarming en elektriciteit tot gezondheid en wonen. Alle rechten die iemand heeft, worden kort en duidelijk omschreven, net als de voorwaarden van de toekenning. Dat gaat dan over aanvullende steun bovenop het leefloon.

© Janna Heyerick