Er is gisteren meer dan 600 miljard liter regen gevallen en dat laat zich vandaag nog steeds voelen. De meeste straten en pleinen zijn vandaag weer een heel pak droger, maar al dat water moet natuurlijk ergens naartoe.

Claudia Van Vooren van Waterwegen en Zeekanaal : 
'Het is zo dat er op de bevaarbare waterlopen een beetje vertraging zit. Eerst lopen die kleinere waterlopen vol en dan komt al dat water bij ons in de gotere waterlopen en dan moeten wij aan de slag en we zijn daar toch nog wel even mee bezig. We vermoeden dat dat zeker nog heel de nacht zal duren voor we opnieuw naar stabiele waterpeilen kunnen en naar een normaal waterpeil opnieuw.'

Sinds één uur vanmiddag is het sluizencomplex in terneuzen volledig stilgelegd voor de scheepvaart en worden de drie sluizen uitsluitend ingezet voor het afvoeren van water.

 

© Robbert Vancompernolle