In september 2014 organiseerde Zulte een eerste vergadering om bij de inwoners te polsen wat er zoal beter kan in het verkeer. Met al die knelpunten werd een actieplan opgemaakt om de verkeersveiligheid en verkeercirculatie aan te pakken. Zo wil de gemeente het zwaar verkeer weren uit de woonwijk ‘De Piste’, meer bepaald uit de Zonnelaan en de Leenstraat. Daar rijdt dubbel zo veel zwaar verkeer als in andere straten. (foto links)

Verder krijgen de schoolomgevingen veel aandacht in het plan, zoals hier aan de Vrije Basisschool van Olsene. Voor de school komt een plateau met wegversmalling, en de Kreupelstraat (foto rechts) wordt een fietsstraat waarvan een stuk met eenrichtingsverkeer.

Ook het kruispunt Molenkouterstraat en Donkerstraat in Machelen (foto links) krijgt extra accenten en de bebouwde kom wordt er uitgebreid. Dat zal allemaal dit jaar nog veranderen.

© Janna Heyerick