Het fruit is rijp. Dat merk je dit weekend, want in tal van boomgaarden wordt er druk geplukt. De stad Gent heeft een digitale kaart gemaakt met alle plaatsen waar Gentenaars gratis fruit mogen plukken. Daarnaast zijn er begeleide plukacties in private of kwetsbare boomgaarden. Die worden georganiseerd door Pluk en Velt. Zaterdag vond er zo’n plukactie plaats in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. Daar konden buurtbewoners appelen en peren plukken in de oude hoogstamboomgaard.
En ook de commerciële fruitkwekers zetten de hekken van hun boomgaarden open. Bij Fruithoeve Picard in Horebeke kunnen de klanten het hele weekend zelf hun voorraad appelen gaan plukken. Tal van gezinnen maken gebruik van de plukdagen om leuke portretten te maken in de boomgaard.

© Paul Van De Velde