Herman De Croo (Open Vld) is vandaag gevierd in het Vlaams Parlement voor zijn 50-jarige politieke carrière. De Croo is sinds 1968 parlementslid. Eerst was hij actief in de Kamer en sinds enkele jaren zetelt hij in het Vlaams Parlement. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zal hij ook op de lijst staan, niet om een mandaat op te nemen maar om zijn partij te steunen. Tijdens de viering in het Vlaams Parlement zei De Croo dat politici een lange loopbaan moeten hebben en dat ze gemotiveerd en geëngageerd moeten zijn. Hij wil een seminarie oprichten voor jonge politici. Op die manier wil hij hen aansporen om langer politiek actief te blijven.

© Peter Stuart