’t Is geen alledaags zicht: de hele voormiddag vliegt een helikopter laag over de poldervlaktes van Sint-Laureins en Assenede. Systematisch gaat ie het hele gebied af, langs lijnen op 250 meter afstand van elkaar, met de sonde op een hoogte van 30 meter. Een sonde meet de verzilting van het grondwater in het Meetjesland aan het meten.

In de jaren 60 en 70 is de verzilting al eens in kaart gebracht, maar de klimaatverandering verstoort het evenwicht tussen zout en zoet water.

© Janna Heyerick