De 'prikkelarme dag' bestaat al sinds 2015. Tussen 14 en 18 uur zetten de foorreizigers hun muziek wat stiller en zijn er ook minder lichtflitsen te zien. En dat is goed voor mensen met bv autisme of epilepsie. Die kunnen zo ook eens rustig genieten van de kermisattracties. Op hetzelfde moment organiseren de stad en de foorreizigers ook een namiddag voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Een 1.000-tal kinderen die in een Gentse school of organisatie, home of dagcentrum verblijven, komen dan ook naar de kermis. Op het einde van hun bezoek worden zij verrast door de foorreizigers, aan het oliebollenkraam.  De deelnemende foorreizigers werden door de kinderen bedankt met bruisballen. 

© Hannes De Smet