De UGent kan voortaan meer energie uit afvalwater halen. Onderzoekers hongeren bacteriën uit en brengen hen daarna heel kort in contact met afvalwater. De hongerige bacteriën eten in een korte tijdspanne een grote hoeveelheid organische stoffen uit het afvalwater.
Deze methode is een pak efficiënter dan de bestaande processen. Het zuiveren van water zou op die manier zelfs volledig energieneutraal kunnen worden.
Verschillende partners tonen belangstelling voor het proces. Bij Aquafin, de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij, wordt bekeken of de methode geïmplementeerd kan worden. En in de Amerikaanse hoofdstad Washington loopt zelfs al een grootschalig pilootproject.

© Davy Cautaerts