De Brugse Poort krijgt er - als alles goed gaat - opnieuw een stukje groen bij. Een grondenruil moet er voor zorgen dat de Meibloemsite een open plek wordt. Dat zorgt dan wel voor één open plek minder in Meulestede. Daar komt een privaat woonproject aan het Redersplein. De Gentse gemeenteraad  beslist op 22 januari of ze de deal goedkeuren.

© Lucie De Zutter