De stad Gent werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan dat het bestaande groen in de stad moet beschermen. Het zogenaamde RUP Groen biedt ook mogelijkheden om extra groen te creëren door bosuitbreiding of de aanleg van parken.  Het plan stelt ruim 255 hectare groen veilig en zou zo’n 140 hectare extra groen kunnen opleveren. 

© Paul Van De Velde