DIGGING FOR THE FUTURE

De Arteveldehogeschool maakt de groene zone rond zijn campus Kantienberg toegankelijk voor de buurt en de studenten. De omheining rond de campus gaat tegen de vlakte en in plaats komen tuinbanken en fruitbomen in de tuin langs de Muinkschelde. Het zijn de studenten zelf die de spades ter hand nemen en zo hun steentje bijdragen voor het welzijn van de buurt, en het sociale weefsel van de stad.
"We willen ons maatschappelijk engagement duidelijk zichtbaar maken terwijl we ook de kaart van de duurzaamheid trekken." zegt Bea Merckx van de Arteveldehogeschool, "we kiezen voor streekeigen beplanting en fruitbomen voor fruit van eigen kweek."

© Robbert Vancompernolle