Groen Oudenaarde heeft vanmorgen op een boerderij in Mater een nieuw zwerfvuilplan voorgesteld.  De Oudenaardse groenen gaan samen met de boeren van het Algemen Boerensyndicaat de strijd aan tegen het vele zwerfvuil in de natuur. Jaarlijks sterven tientallen koeien doordat blikjes vermalen worden en in dierenvoeder terechtkomen. De vermalen blikjes perforeren de maag van de dieren of veroorzaken voedselvergiftiging. Op die manier lijden boeren aanzienlijke economische schade. Groen Oudenaarde wil op de volgende gemeenteraad een zwerfvuilactieplan ter stemming voorleggen.  

© Robbert Vancompernolle