Groen Oosterzele legt vanavond een voorstel tot herbestemming voor op de gemeenteraad. De partij wil op de plek van de VRV-site aan de Van Thorenburghlaan (eigendom van de Vlaamse Gemeenschap) een open ruimtegebied maken.
Groen Oosterzele wil het gebied van zon 9 hectaren niet ontwikkelen tot een dienstencentrum, zoals werd voorgesteld, maar wel ontharden en teruggeven aan het open ruimtegebied, zoals een ‘open kouterlandschap’.
Groen Oosterzele vraagt dan ook aan het gemeentebestuur om een overleg op te starten met het Vlaams Gewest om na te gaan hoe deze site herbestemd kan worden.

© Vanessa Declercq