Op het graf van de dichter rust een concessie, betaald door een onbekende man. Daarom was de stad Oudenaarde van mening dat zij het graf niet zomaar konden beschermen. Na een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois werd echter duidelijk dat de concessie geen bezwaar is. Daarop keurde de gemeenteraad de bescherming gisteren goed.  Er zal wel nog contact gezocht worden met de concessiehouder.  

© Koen Colpaert