Vanmiddag hebben Stad Gent en de sociale woningmaatschappijen het GOLLD-Charter ondertekend. Met dat charter moeten nieuwe sociale woningen zodanig gebouwd worden, dat eventuele aanpassingen in de toekomst zo snel en zo goedkoop mogelijk kunnen uitgevoerd worden.

© Tom Van Rompaey