Vanmorgen zijn leerlingen en leerkrachten van basisschool Don Bosco in Baarle de straat op getrokken. Ze willen de aandacht vestigen op de onveilige verkeerssituatie rond hun school. Er is te veel zwaar verkeer, te veel sluipverkeer, veel te weinig zebrapaden en er wordt er bovendien erg hard gereden.

Met een slangenkop en een superlang lint in de hand, zo vormen de leerlingen van Don Bosco een menselijke slang waarmee ze door de straten van Baarle trekken. Want de situatie moet er veranderen zo klinkt het.

© Robbert Vancompernolle